Dutch Music Export Marketingregeling

In samenwerking met het ministerie van OC&W, het Fonds PodiumKunsten, Buma Cultuur en de Stichting Popcoalitie zijn er voor de jaren 2017 t/m 2020 extra financiële middelen ter beschikking gekomen voor de ondersteuning van de internationale marketing voor groepen en performers.

Het beschikbare budget voor deze marketingregeling bedraagt in totaal maximaal 500.000 euro per jaar waarbij subsidies ter beschikking worden gesteld in de navolgende drie categorieën:

 •  Kleine marketingregeling: met een maximumbedrag van €7.500
 •  Midden marketingregeling: met een maximumbedrag van €15.000
 •  Grote marketingregeling: met een maximumbedrag van €50.000

Een aanvraag door internationaal potentievolle groepen en perfromers kan via deze site worden gedaan bij Dutch Music Export. Toekenning van deze regeling vindt plaats op basis van het zogenaamde matching-principe: het betreft hier een cofinanciering, wat wil zeggen dat subsidiebedragen alleen dan worden toegekend wanneer de act ook zelf beschikt over internationale professionele industriepartners die aantoonbaar eenzelfde bedrag investeren in de internationale marketing van de artiest. Tevens dient de act te voldoen aan de navolgende eisen:

 • Een reëel en marktconform plan;
 •  Een bewezen vraag naar de act;
 •  Een voldoende productioneel niveau om internationaal te opereren;
 •  Een functioneel netwerk in het land van export, bestaande uit de volgende actoren: 
  • een boeker of agent;
  • een platenlabel of distributeur;
  • een PR-/mediapartner of promotion company;
  • een muziekuitgever of sync agent;

Bij de toekenning van de regeling wordt tevens rekening gehouden met de keuze voor de focus-landen van het Nederlandse Export beleid, te weten: België, Duitsland, Frankrijk, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. De dance muziek sector hanteert hierbij jaarlijks nog een aantal belangrijke andere focus-landen.

Let op: de grote marketingregeling kan maar een maal per artiest worden aangevraagd.

Aanvragers krijgen binnen zes weken uitsluitsel.  Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen een besluit.

Deze regeling is uitdrukkelijk niet bestemd voor het aanvragen van ‘toursupport’. Hiervoor kun je terecht bij het   Snelloket van het Fonds Podiumkunsten.

Uitleg aanvraagprocedure