Partners

Buma Cultuur

Buma Cultuur ondersteunt en promoot het Nederlands muziekauteursrecht in zowel Nederland als in de belangrijkste exportmarkten voor de Nederlandse (niet per se Nederlandstalige) muziek. Het doel is het aandeel op de Nederlandse markt en buitenlandse markten te vergroten.
https://www.bumacultuur.nl/

Fonds Podiumkunsten

Het Fonds Podiumkunsten is hét cultuurfonds voor muziek, muziektheater, dans, theater en festivals in Nederland. Het Fonds geeft namens de Rijksoverheid ondersteuning aan alle vormen van professionele podiumkunsten.
https://fondspodiumkunsten.nl/

Music Managers Forum

Het MMF wil enerzijds voorzien in de behoefte van artiestenmanagers en 'self-managed' artiesten om te leren van ervaringen en expertise van collega-managers. Anderzijds is het bedoeld om een platform te creëren waar problemen en zorggebieden binnen de muziekindustrie kunnen worden besproken, zoals zaken rond rechtenorganisaties, contractvormen, BTW-vraagstukken, internationalisering en subsidies.
https://www.mmfnl.com/

Popcoalitie

De Popcoalitie, een samenwerkingsverband van een groot aantal organisaties uit de pop- en dancemuzieksector, voert het gesprek met de overheid en de wetenschap om te komen tot gerichte investeringen in randvoorwaarden voor kennisontwikkeling, innovatie, export, financiering en human capital. Slimme samenwerking tussen bedrijven, onderzoekers en de overheid staat daarbij centraal.
http://www.popcoalitie.nl/