Dutch Music Export Marketingregeling

Marketing regeling

In samenwerking met het ministerie van OC&W, het Fonds PodiumKunsten, Buma Cultuur en de Stichting Popcoalitie zijn er voor de jaren 2017 t/m 2020 extra financiële middelen ter beschikking gekomen voor de ondersteuning van de internationale marketing voor releases van Nederlandse groepen en performers.

Het beschikbare budget voor deze marketingregeling bedraagt in totaal maximaal 500.000 euro per jaar waarbij subsidies ter beschikking worden gesteld in de navolgende drie categorieën:

 •  Kleine marketingregeling: met een maximumbedrag van €7.500
 •  Midden marketingregeling: met een maximumbedrag van €15.000
 •  Grote marketingregeling: met een maximumbedrag van €50.000

Een aanvraag door internationaal potentievolle groepen en perfromers kan via deze site worden gedaan bij Dutch Music Export. Toekenning van deze regeling vindt plaats op basis van het zogenaamde matching-principe: het betreft hier een cofinanciering, wat wil zeggen dat subsidiebedragen alleen dan worden toegekend wanneer de act ook zelf beschikt over internationale professionele industriepartners die aantoonbaar eenzelfde bedrag investeren in de internationale marketing van de artiest. Tevens dient de act te voldoen aan de navolgende eisen:

 • Een reëel en marktconform plan;
 •  Een bewezen vraag naar de act;
 •  Een voldoende productioneel niveau om internationaal te opereren;
 •  Een functioneel netwerk in het land van export, bestaande uit de volgende actoren: 
  • een boeker of agent;
  • een platenlabel of distributeur;
  • een PR-/mediapartner of promotion company;
  • een muziekuitgever of sync agent;

Bij de toekenning van de regeling wordt tevens rekening gehouden met de keuze voor de focus-landen van het Nederlandse Export beleid, te weten: België, Duitsland, Frankrijk, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. De dance muziek sector hanteert hierbij jaarlijks nog een aantal belangrijke andere focus-landen.

Aanvragers krijgen binnen zes weken uitsluitsel.  Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen een besluit.

Let op: de grote marketingregeling kan maar een maal per artiest worden aangevraagd.

Deze regeling is uitdrukkelijk niet bestemd voor het aanvragen van ‘toursupport’. Hiervoor kun je terecht bij het   Snelloket van het Fonds Podiumkunsten.

 

Opbouw van een aanvraag plan

Introductie

 • Biografie en achtergrond informatie over de artiest
 • Carrière overzicht, belangrijke ontwikkelingen en huidige status van de artiest
 • Lange termijn carrière doelen en ambities

Status van de artiest

 • Carrière breakdown:
  • Streaming cijfers op de verschillende streaming platforms
  • Radio airplay
  • Live ontwikkeling (voeg een volledige lijst van shows toe in de bijlage, tot 2 jaar voor het moment vaan aanvragen)
  • Verkoop: fysiek en digitaal
 • Team breakdown: NL and Internationaal

Goals

 • Beschrijf de directe aanleiding voor de (planning) van activiteiten in het doelland / de doellanden. 
 • SWOT analyse per land
 • Doel en verwachtingen  in focus land / landen op korte-, midden- en lange termijn basis.  

Planning

 • Activiteiten / release tijdlijn
 • Begroting overzicht
 • Speficifactie van kosten posten met uitleg wie/welke organisatie de activiteiten gaat ondernemen. 
 • Uitleg van kosten posten: specificatie waarom bepaalde kosten worden gemaakt
 • Tools & planning

 

Bijlagen

 • Begroting / dekkingsplan
 • Volledige lijst van shows, tot 2 jaar voor het moment van aanvragen
 • Campagne plan 

V.w.b. de begroting mogen alleen marketingkosten opgevoerd worden, uitdrukkelijk geen tour support. Hierdoor vervallen kosten als reis- en verblijfkosten, kosten voor fee’s en crew etc. Ook mogen er geen ‘product gerelateerde kosten’ opgenomen worden  (mix, opname, mastering, artwork etc.)

Bij de begroting dient ook aangeven te worden door wie de werkzaamheden worden gedaan.

Let op: 50% van het subsidiebedrag wordt betaald bij honorering van de aanvraag. Betaling van de tweede 50% van de subsidie zal plaatsvinden na goedkeuring van de eindafrekening en het overleggen van een gedegen analyse met betrekking tot de behaalde resultaten.

Doorloop Aanvraagprocedure