Marketingregeling

De subsidie berust op het zogenaamde matching principe waarbij 50% van het marketingbudget wordt gedragen door de artiest, het management en de (internationale) partners. De andere 50% wordt verstrekt vanuit de marketingsubsidie. Het minimaal aan te vragen bedrag voor deze regeling bedraagt 5.000 euro, tot een maximum van 20.000 Euro. Slechts een aanvraag per jaar per artiest is toegestaan, en kan enkel worden gedaan voor de release van een album, EP en of meerdere singles.

Men kan een aanvraag doen voorafgaand aan de start van de campagne, nog voordat de activiteiten en uitgaven voor de campagne zijn gestart. De marketingregeling is dus niet met terugwerkende kracht aan te vragen.

Naast het invullen van het aanvraagformulier dienen er bij de aanvraag 3 bijlagen te worden ge-upload:

 1. Campagne plan (download opzet hier)
 2. Begroting
 3. Ingevulde data sheet (download data-sheet hier)

In de begroting mogen alleen marketingkosten opgevoerd worden. Hierdoor vervallen kosten zoals reis- en verblijf en fee’s voor artiesten en crew. Ook mogen er geen 'product gerelateerde kosten’ worden opgenomen (opnamekosten, mix-kosten, mastering, artwork, website etc.). Deze regeling is uitdrukkelijk ook niet bestemd voor het aanvragen van tour support of de marketing van buitenlandse tournees. Voor toursupport kun je terecht bij het Snelloket van het Fonds Podiumkunsten.

50% van het subsidiebedrag wordt betaald als een voorschot bij honorering van de aanvraag. Betaling van de tweede 50% van de subsidie zal plaatsvinden na goedkeuring van de eindafrekening en het overleggen van een gedegen analyse met betrekking tot de behaalde resultaten. Via deze link vindt je de toelichting tot de aanvraagprocedure.

Aanvragers krijgen binnen zes weken uitsluitsel. Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen een besluit.

Om in aanmerking te komen voor de regeling dient de artiest in ieder geval aan de navolgende eisen te voldoen:

 • Een reëel en marktconform plan;
 • Een bewezen internationale vraag naar de act;
  • Minstens 25% van (monthly) streams moeten in het buitenland worden behaald
  • Land(en) van aanvraag moet(en) minstens in de top 10 van meest gestreamde landen voorkomen
 • Een voldoende productioneel niveau om internationaal te opereren;
 • De Nederlandse nationaliteit van de artiest met voldoende Nederlands copyright;
 • Een functioneel netwerk in het land van export, rekening houdend met de volgende actoren:
  • een boeker of agent;
  • een platenlabel of distributeur;
  • een PR- of marketing-agency
  • een muziekuitgever of sync agent;

Bij de toekenning van de regeling wordt rekening gehouden met de keuze voor de focus-landen van het Nederlandse exportbeleid. Zie het overzicht van focus-landen op de marketing-regeling detailpagina. Voor wat betreft de streaming cijfers wordt naast de eerdergenoemde percentages tevens rekening gehouden met het aantal absolute (maandelijkse) streams.

Om een aanvraag te kunnen doen moet je zijn ingelogd en geverifieerd.

Inloggen   Registreren